வெளிப்புறம் வழிநடத்தியது

1
தாய்லாந்து வெளிப்புற பி 6 வால் மவுண்டட் லெட் டிஸ்ப்ளே 60 சதுர மீட்டர்

1
மாஸ்கோவில் 120 சதுர மீட்டர் வெளிப்புற பி 8 தலைமையிலான காட்சி

1
ஐரோப்பாவில் 15 மீட்டர் 10 மீட்டர் வெளிப்புற பி 5 மிமீ லெட் டிஸ்ப்ளே

1
அமெரிக்காவில் 90 டிகிரி தலைமையிலான காட்சி பி 6 மிமீ நீர்ப்புகா இரும்பு அமைச்சரவை

1
சீனாவில் இரட்டை துருவ வெளிப்புற விளம்பர காட்சி

1
ஆஸ்திரேலியாவில் போக்குவரத்து தலைமையிலான காட்சி P5mm 80sqm