வாடகை வழிநடத்தியது

1
வெளிப்புற பி 4.81 மிமீ நிலை முன்னணி காட்சி 60 சதுர மீட்டர்

1
பார் ஸ்டேஜ் கிரவுண்ட் லெட் டிஸ்ப்ளே இன்டோர் பி 3.91 மிமீ 32 சதுர மீட்டர்

1
கச்சேரிக்கு 36 சதுர மீட்டர் உள்ளரங்க பி 2.5 மிமீ

1
நிலை பின்னணி நைஜீரியாவில் உட்புற பி 3.91 மிமீ காட்சி

1
வெளிப்புற வாடகை தலைமையிலான காட்சி 12 சதுர மீட்டர்

1
பயிற்சி மையம் உட்புற பி 3.91 மிமீ தலைமையிலான காட்சி